+48 502 159 342
Simpliteca.com zdobyła tytuł Najlepsi 2017 wśród Specjalistów od Pozycjonowania Stron Internetowych w Warszawie

Budowanie reputacji marki

Opinie pacjentów jako reklama placówki medycznej

Ze względu na prawne obostrzenia, lekarze nie mają takiej możliwości reklamowania swoich usług jak inne podmioty. Manager placówki medycznej powinien więc wiedzieć, że opinie pacjentów na temat placówki mogą być dobrą formą reklamy. Jak więc można zadbać o pozytywne opinie w internecie?

Lekarz z polecenia

Dzięki łatwemu dostępowi do internetu z łatwością możemy sprawdzić opinię na temat lekarza, do którego się wybieramy. Statystyki pokazują, że chętnie poszukujemy rady w internecie i wiele decyzji podejmujemy, kierując się opiniami z internetu. Osoby, które nie są obeznane ze współczesną technologią, także kierują się radami i opiniami innych, czerpiąc je z rozmów ze znajomymi. Szukając lekarza specjalisty, kierujemy się opiniami, jakie znajdziemy w internecie lub korzystamy z usług lekarzy poleconych nam przez innych – członków rodziny czy znajomych. Jest to więc najlepsza reklama

Reputacja placówki jest zależna od lekarzy

Nawet najlepszy lekarz może mieć gorszy dzień, więc jedna zła opinia wśród wielu pozytywnych z pewnością nie przechyli szali, jednak wiele negatywnych opinii na temat lekarza ma realny wpływ na reputację placówki medycznej. Warto podkreślić, że negatywna opinia może uwiarygodnić profil lekarza, gdyż same dobre opinie również są podejrzane. Pozytywne referencje pacjentów z kolei mają dobre oddziaływanie i przez wiele osób są traktowane jako wiarygodne referencje.

Czy można kierować reputacją lekarza w internecie?

Można zarządzać reputacją lekarza w internecie, a nawet jest to wskazanie jako działanie marketingowe. Przede wszystkim należy śledzić opinie na temat lekarza, jakie pojawiają się w internecie. Można to robić w sposób automatyczny, na przykład korzystając z Google Alerts, które jest darmowe. Warto także sprawdzić, czy lekarze zatrudnieni w placówce medycznej mają profile na portalu znanylekarz.pl. Jest to serwis łączący pacjentów z lekarzami, traktowany jako wiarygodne źródło, więc warto, by lekarze mieli tam swoje profile.

Zachęć do wystawiania opinii

Zadowoleni pacjenci często nie wystawiają opinii lekarzom, więc trzeba ich do tego zachęcić. O wiele szybciej w internecie może pojawić się opinia negatywna zamiast pozytywnej. Warto więc zachęcić pacjenta do pozostawienia opinii. Może to zrobić na przykład recepcjonistka po zakończeniu wizyty. Zachętę do pozostawienia opinii można wydrukować także na wizytówkach czy na karteczkach z terminem następnej wizyty. Pamiętać należy także o podziękowaniu za wystawioną pozytywną opinię oraz o komentarz do opinii negatywnej, z którą lekarz się nie zgadza.

Zarządzanie opiniami w internecie jest ważnym elementem dbania o reputację placówki medycznej. Pacjenci szukają informacji o lekarzach w internecie i często kierują się wyborem, którego dokonały inne osoby. Należy więc o tym pamiętać i wykorzystać to do kreowania pozytywnego wizerunku placówki medycznej.   

Reklama usług dentystycznych w Polsce

Wszelkie rodzaju akcje promocyjne mają na celu pozyskiwanie nowych klientów. Reklama otacza nas z każdej strony i są w niej wykorzystywane coraz to nowe formy, jak na przykład marketing szeptany. Co jednak w sytuacji, kiedy reklama jakichś produktów jest zabroniona?

Reklama usług medycznych w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zabronione jest reklamowanie usług medycznych. Jednakże lekarze oraz podmioty świadczące usługi medyczne mają prawo do przekazywania ogólnej informacji o rodzajach i zakresie udzielanych świadczeń. Ograniczenia te nie są więc tak rygorystyczne, jak na przykład w Belgii.

Zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii

Sprawa zakazu reklam usług dentystycznych w Belgii oparła się o Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ stowarzyszenie zawodowe lekarzy w Belgii wszczęło postępowanie karne wobec jednego z dentystów. Belgijski stomatolog,Luc Vanderborght, zamieścił na budynku, w którym mieści się jego gabinet, tablicę z jego nazwiskiem, zawodem oraz numerem kontaktowym i adresem strony internetowej. Ponadto stworzył stronę internetową z opisem świadczonych usług, a także reklamował się w prasie lokalnej.

Czy dentysta może się reklamować?

Stomatolog, wobec którego wszczęto postępowanie, bronił się, twierdząc, że zakaz reklamy usług dentystycznych jest sprzeczny z unijną dyrektywą o handlu elektronicznym i swobodzie świadczenia usług w społeczeństwie informacyjnym. W związku z tą linią obrony sąd pierwszej instancji w Brukseli zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości w tej kwestii.

Trybunał po stronie dentysty

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dyrektywa o handlu elektronicznym jest sprzeczna z przepisami belgijskimi, które zakazują promowania leczenia stomatologicznego poprzez formę elektroniczną. Stwierdzono, że zakaz reklamy może ograniczyć dotarcie do potencjalnych pacjentów, co stanowi ograniczenie swobody świadczenia usług. Całkowity zakaz reklamy został uznany za zbyt restrykcyjny. Zalecono, aby zostały określone  formy i warunki, poprzez jakie środki komunikacji mogą reklamować się dentyści w Belgii.

Rozwiązanie zalecone przez Trybunał Sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce. Istnieją możliwości promowania placówki medycznej w taki sposób, by nie nosiło to znamion reklamy. O tym, jak można to robić, już niedługo przeczytacie na naszym blogu.