Wszelkie rodzaju akcje promocyjne mają na celu pozyskiwanie nowych klientów. Reklama otacza nas z każdej strony i są w niej wykorzystywane coraz to nowe formy, jak na przykład marketing szeptany. Co jednak w sytuacji, kiedy reklama jakichś produktów jest zabroniona?

Reklama usług medycznych w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zabronione jest reklamowanie usług medycznych. Jednakże lekarze oraz podmioty świadczące usługi medyczne mają prawo do przekazywania ogólnej informacji o rodzajach i zakresie udzielanych świadczeń. Ograniczenia te nie są więc tak rygorystyczne, jak na przykład w Belgii.

Zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii

Sprawa zakazu reklam usług dentystycznych w Belgii oparła się o Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ stowarzyszenie zawodowe lekarzy w Belgii wszczęło postępowanie karne wobec jednego z dentystów. Belgijski stomatolog,Luc Vanderborght, zamieścił na budynku, w którym mieści się jego gabinet, tablicę z jego nazwiskiem, zawodem oraz numerem kontaktowym i adresem strony internetowej. Ponadto stworzył stronę internetową z opisem świadczonych usług, a także reklamował się w prasie lokalnej.

Czy dentysta może się reklamować?

Stomatolog, wobec którego wszczęto postępowanie, bronił się, twierdząc, że zakaz reklamy usług dentystycznych jest sprzeczny z unijną dyrektywą o handlu elektronicznym i swobodzie świadczenia usług w społeczeństwie informacyjnym. W związku z tą linią obrony sąd pierwszej instancji w Brukseli zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości w tej kwestii.

Trybunał po stronie dentysty

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dyrektywa o handlu elektronicznym jest sprzeczna z przepisami belgijskimi, które zakazują promowania leczenia stomatologicznego poprzez formę elektroniczną. Stwierdzono, że zakaz reklamy może ograniczyć dotarcie do potencjalnych pacjentów, co stanowi ograniczenie swobody świadczenia usług. Całkowity zakaz reklamy został uznany za zbyt restrykcyjny. Zalecono, aby zostały określone  formy i warunki, poprzez jakie środki komunikacji mogą reklamować się dentyści w Belgii.

Rozwiązanie zalecone przez Trybunał Sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce. Istnieją możliwości promowania placówki medycznej w taki sposób, by nie nosiło to znamion reklamy. O tym, jak można to robić, już niedługo przeczytacie na naszym blogu.

Dowiedź się także jak budować repytację marki medycznej.