Wszelkiego rodzaju akcje promocyjne mają na celu pozyskiwanie nowych klientów. Reklama otacza nas z każdej strony, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w przestrzeni online. Firmy korzystają z coraz to nowszych form, jak na przykład marketing szeptany. Niektóre zawody nie mogą jednak podejmować typowych działań promocyjnych. Czy reklama usług dentystycznych może być dozwolona?

Reklama usług medycznych w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zabronione jest reklamowanie usług medycznych. Jednakże lekarze oraz podmioty świadczące usługi medyczne, mają prawo do przekazywania ogólnej informacji o rodzajach i zakresie udzielanych świadczeń. Zatem polskie ograniczenia nie są tak rygorystyczne, jak w innych przypadkach, na przykład w Belgii.

Zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii

Dnia 4 maja 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie postępowania karnego wobec jednego z dentystów. Stowarzyszenie zawodowe lekarzy oskarżyło go o zakazane praktyki w zakresie reklamowania swoich usług. Belgijski stomatolog – Luc Vanderborght stworzył stronę internetową, na której opisywał swoje usługi. Zamieszczał także ogłoszenia w lokalnej prasie, a na budynku gabinetu zawiesił szyld z imieniem i nazwiskiem, nazwą zawodu, numerem telefonu i adresem strony www.

Czy dentysta może się reklamować?

W Belgii zakazane jest reklamowanie usług, związanych z leczeniem jamy ustnej i zębów. W dodatku niezwykle rygorystyczne i szczegółowe są również zasady, dotyczące informacji umieszczanych przez lekarzy na szyldach. Jednak stomatolog, wobec którego wszczęte zostało postępowanie powołał się na niezgodność tych zapisów prawnych z prawem unijnym. Powołał się on na dyrektywę o handlu elektronicznym i swobodzie świadczenia usług w społeczeństwie informacyjnym. W związku z tą linią obrony sąd pierwszej instancji w Brukseli zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości w tej kwestii.

Trybunał po stronie dentysty

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że belgijskie przepisy nie są zgodne z dyrektywą unijną. Całkowity zakaz reklamy jest zbyt restrykcyjny. Może on ograniczać swobodę świadczenia usług. Utrudnia dotarcie do potencjalnego klienta i budowanie rozpoznawalności marki. Reklama usług dentystycznych i medycznych powinna być zatem dozwolona, w zakresie szczegółowo określonym przez krajowe przepisy prawne. Po stronie państwa leży wyznaczenie ścisłych norm i warunków, na jakich lekarze mogą promować swoje warunki. Jednak całkowity zakaz powinien zostać zniesiony.

Reklama usług dentystycznych w Polsce

Dokładnie tak wygląda sprawa reklamowania usług stomatologicznych i medycznych w Polsce. Zakazane są działania, które noszą znamiona reklamy. Dozwolone jest jednak informowanie o świadczonych przez daną placówkę usługach. O tym, jak to zrobić, by reklama usług dentystycznych była legalna, możesz przeczytać w artykule o strategii marketingowej w gabinecie lekarskim.

Oceń zawartość merytoryczną: