Budując naszą firmę skupiliśmy się na dwóch cechach, które najlepiej specyfikują naszą pracę:

  • specjalizujemy się w niszach
  • naszym celem jest zwiększanie rentowności klienta

Dlaczego tak? Nie chcemy być agencją od wszystkiego. Wolimy skupiać kompetencje specjalistów z danej branży i móc pracować z najlepszymi firmami w danej dziedzinie.

Wiemy, że w dobrze zarządzanej firmie ludzie nie są zasobem, a stają się partnerami w biznesie. Dlatego też staramy się zapewnić im możliwie najlepsze warunki pracy.

Głęboko wierzymy, że model pracy zdalnej jest przyszłością wielu branż – zwłaszcza tej interaktywnej. Od 2010 roku dowodzimy sobie i innym, że podjęliśmy właściwą decyzję. W pracy kierujemy się wartościami wypracowanymi przez ostatnie lata. To one najlepiej opisują charakter naszej firmy:

Paweł Moczulski
CEO Simpliteca.com

Efektywność

Nie efektowność. Jest wiele metryk, które mogą być mylące. Wiele agencji może chwalić się wzrostami, które realnie nie wpływają na biznes klienta. To tak zwane puste metryki. My chcemy być rozliczani z efektów naszej pracy. Tego, jak realnie wpływamy na rentowność prowadzonych przez nas biznesów. Tym się kierujemy i to jest dla nas priorytet w każdej współpracy.

Transparentność

Nie mamy nic do ukrycia. Nasze raporty działań są bardzo obszerne i zawierają wiele kluczowych informacji. Nie ukrywamy niczego, nie pomijamy istotnych faktów, nie naginamy rzeczywistości. Jasno i wyraźnie komunikujemy, co i kiedy da się zrobić. Nie obiecujemy rzeczy, które są poza zasięgiem naszych możliwości lub budżetu klienta.

Elastyczność

W marketingu wiele rzecz zmienia się bardzo szybko. Musimy cały czas dostosowywać się do nowych realiów. Chcemy być elastyczni i takiego podejścia oczekujemy od naszych klientów. Dużo rozmawiamy, planujemy i konsultujemy. W razie potrzeby wykonujemy szybkie zwroty. Specyfika naszej pracy pozwala nam w bardzo krótkim czasie zrealizować bardzo wiele zmian.

Zaufanie

Nie można budować relacji biznesowej bez zaufania. Po prostu.