Czym jest turystyka medyczna? Czy warto i jak promować klinikę w tym sektorze?

turystyka medyczna

Szukasz specjalistów od Marketingu Medycznego?

Branża turystyki medycznej dynamicznie się rozwija – szacuje się, że osiągnęła już wartość powyżej 140 miliardów dolarów. Badania przeprowadzone przez organizację Patients Beyond Borders wskazują, że co roku ponad 15 milionów pacjentów podróżuje za granicę w celu uzyskania leczenia. Potencjał turystyki medycznej jest więc ogromny i coraz częściej dostrzegają go również właściciele firm i marketingowcy z Polski. Czy jednak rzeczywiście promowanie polskiej kliniki za granicą jest opłacalne? W dzisiejszym artykule przyglądamy się tej kwestii, analizując związane z tym korzyści i wyzwania. Ponadto podpowiadamy, jak opracować odpowiedni plan marketingowy dla skutecznej promocji placówki wśród zagranicznych klientów.

Czym jest turystyka medyczna?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym z definicji jest turystyka medyczna. Jest to specyficzny rodzaj podróżowania, którego głównym celem jest korzystanie z opieki zdrowotnej. Może ona obejmować leczenie nie tylko poza granicami kraju, ale także w obrębie własnego państwa, na przykład w klinice z innego miasta.

Podstawowym założeniem turystyki medycznej jest oczywiście dążenie do poprawy stanu zdrowia lub estetyki ciała. Pacjenci często łączą leczenie z możliwością odpoczynku, zwiedzania, korzystania z lokalnych atrakcji, uczestnictwa w różnych formach rozrywki czy próbowania nowej kuchni.

Co motywuje pacjentów do szukania możliwości leczenia za granicą?

Wśród czynników wpływających na decyzję o korzystaniu z szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej poza granicami własnego kraju, kluczowe znaczenie mają następujące aspekty:

 • brak ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywałoby koszty leczenia w kraju zamieszkania,
 • dążenie do zmniejszenia kosztów leczenia poprzez wybór identycznych, lecz bardziej ekonomicznych usług medycznych za granicą,
 • wpływ osób z otoczenia, na przykład rodziny i przyjaciół, którzy dokonali podobnych wyborów,
 • wpływ mediów silnie promujących dbałość o urodę i zdrowie, wyznaczających społeczne trendy,
 • pragnienie zachowania prywatności i anonimowości w kwestiach zdrowotnych, co jest szczególnie istotne dla osób publicznych chcących uniknąć medialnego rozgłosu,
 • brak możliwości przeprowadzenia niektórych zabiegów medycznych w kraju zamieszkania z powodów prawnych, takich jak np. aborcja czy procedury in vitro,
 • rzadkie lub zaawansowane choroby, których leczenie za granicą jest bardziej efektywne.

Potencjał turystyki medycznej w Polsce

W ostatnich latach sektor turystyki medycznej zanotował istotny skok, co świadczy o jego rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej. W roku 2021 przybyło do nas około 320 tysięcy pacjentów, a prognozy wskazują na stały wzrost tej liczby na poziomie około 15 procent w skali roku.

Czynniki przyczyniające się do wzrostu zainteresowania turystyką medyczną w Polsce są wielorakie. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim coraz wyższy standard świadczonych usług zdrowotnych, który idzie w parze z przystępnymi cenami w porównaniu do rynku zachodniego.

Obecnie nasz kraj zyskuje uznanie jako jedna z bardziej pożądanych destynacji w Europie. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz dostępowi do wykwalifikowanych specjalistów, Polska oferuje szeroki wachlarz usług medycznych na wysokim poziomie.

Na terenie Polski funkcjonuje blisko 180 jednostek medycznych, które są aktywne na arenie międzynarodowej. W skali roku, każda z tych placówek świadczy usługi dla średnio kilkuset pacjentów pochodzących z różnych zakątków świata.

Usługi medyczne w Polsce cieszące się największym zainteresowaniem

Wśród procedur medycznych oferowanych w naszym kraju największym zainteresowaniem cieszą się usługi stomatologiczne, kuracje sanatoryjne, ortopedia i kardiologia. Popularne są także zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, bariatrycznej i onkologii.

Pacjenci zagraniczni nie tylko doceniają wysoką jakość leczenia operacyjnego i rehabilitacji, ale także bogatą ofertę uzdrowisk oraz usług SPA i wellness, co otwiera lokalnym przedsiębiorcom możliwość globalnego promowania swoich usług.

Turystyka medyczna w Polsce – skąd przybywają pacjenci?

Polska staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla pacjentów z wysoko rozwiniętych państw europejskich, takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Dania czy Norwegia. Wśród osób korzystających z usług medycznych w naszym kraju obecnie przeważającą grupę stanowią jednak obywatele Ukrainy, którzy odpowiadają za około 40% ogółu zagranicznych klientów.

Przybywający pacjenci przyczyniają się do wzrostu popytu na usługi medyczne, co z kolei stymuluje rozwój branży i korzystnie wpływa na jej kondycję finansową.

Które kliniki powinny rozważyć promocję wśród pacjentów zagranicznych?

Przekaz promocyjny do zagranicznych klientów rozważyć powinny przede wszystkim te kliniki, które zlokalizowane są w większych miastach. Przeważająca liczba wiodących ośrodków turystyki medycznej w Polsce znajduje się w stolicy kraju. Warszawa przyciąga rocznie około 100 tysięcy pacjentów, tuż za nią plasuje się Kraków, do którego przybywa blisko 70 tysięcy turystów, a trzeci w kolejności jest Wrocław z wynikiem ok. 40 tysięcy osób rocznie.

Kliniki z mniejszych miejscowości nie mają zbyt dużej szansy na konkurowanie o zagranicznych pacjentów z ośrodkami z większych aglomeracji, gdyż sama lokalizacja jest w tej kwestii decydująca. Należy jednak pamiętać, że turystyka medyczna obejmuje również leczenie pacjentów w obrębie własnego kraju. Placówki te mogą więc kierować swoją ofertę do pacjentów z sąsiadujących, większych miast.

Turystyka medyczna w praktyce, czyli plan marketingowy dla kliniki

Strategia promocyjna dla kliniki chcącej otworzyć się na pacjentów zagranicznych powinna być zorientowana na jak najlepszą prezentację oferowanych usług medycznych oraz dodatkowych udogodnień. Kluczowym elementem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy rynku i identyfikacja głównych konkurentów w branży. To pozwoli firmie przeanalizować, czym mogłaby się wyróżnić na ich tle i przyciągnąć międzynarodowych pacjentów.

W planie marketingowym należy uwzględnić główne atuty placówki, takie jak na przykład wysokie kwalifikacje i osiągnięcia zespołu medycznego czy atrakcyjność cenowa świadczonych usług.

W ramach działań promocyjnych warto rozważyć wykorzystanie narzędzi marketingu cyfrowego, uczestnictwo w branżowych wydarzeniach oraz nawiązywanie partnerstw z agencjami turystycznymi. Szacuje się, że skutecznie zrealizowana strategia marketingowa ma potencjał zwiększenia liczby międzynarodowych pacjentów nawet o 20–40%.

Zasadniczym celem jest budowanie rozpoznawalności marki oraz generowanie zainteresowania ofertą kliniki, co w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu liczby zagranicznych pacjentów.

Plan marketingowy w turystyce medycznej – dlaczego jest tak ważny?

Znaczenie strategii marketingowej dla kliniki jest ogromne, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia przedsięwzięcia, niosąc za sobą szereg korzyści.

Precyzyjne określenie kierunku działań

Po pierwsze, strategia marketingowa umożliwia klinikom ustalenie konkretnych, możliwych do zmierzenia celów, co sprzyja utrzymaniu skupienia na wyznaczonych zadaniach oraz umożliwia monitorowanie postępów. Zgodnie z analizami Small Business Administration, obecność spisanej strategii marketingowej zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu o 30%.

Dostosowanie oferty do potrzeb grupy docelowej

Placówki, które mają świadomość oczekiwań i wymagań swoich pacjentów mogą lepiej dostosować komunikaty marketingowe, aby trafić do odpowiedniej grupy odbiorców. Wiedza na temat demografii – wieku, poziomu dochodów czy miejsca zamieszkania jest kluczowa. 

Efektywne wykorzystanie kanałów promocji

Opracowanie strategii marketingowej pozwala na wybór najbardziej skutecznych środków komunikacji z pacjentami, co może obejmować zarówno działania SEO, aktywność w mediach społecznościowych, content marketing czy tradycyjne metody, takie jak reklama drukowana czy działania PR. 

Ciągła analiza i doskonalenie

Dzięki regularnej analizie danych i monitorowaniu efektów, kliniki mogą wyłonić obszary wymagające usprawnień i dostosować strategię marketingu medycznego w taki sposób, by uzyskać przewagę nad konkurencją.

Optymalizacja kosztów

Skuteczny plan pozwala na maksymalne wykorzystanie budżetu i zasobów. Dzięki skierowaniu działań reklamowych do odpowiedniej grupy odbiorców i wykorzystaniu najbardziej skutecznych kanałów, placówki mogą osiągnąć zamierzone cele bez niepotrzebnych wydatków.

Turystyka zdrowotna – jak opracować strategię marketingową?

W celu stworzenia skutecznego planu marketingowego dla kliniki na rzecz turystyki medycznej, warto uwzględnić kilka aspektów.

Poznanie grupy odbiorców

Fundamentem skutecznej strategii marketingowej wspierającej rozwój turystyki medycznej w placówce jest analiza i identyfikacja grupy docelowej. Umożliwia ona dopasowanie komunikacji do konkretnych segmentów, a to z kolei zwiększa szanse na przyciągnięcie nowych pacjentów. Aby dokładniej sprecyzować target i lepiej dostosować plan do potrzeb potencjalnych klientów, warto wykorzystać narzędzia analityczne z mediów społecznościowych, przeprowadzić badania online czy sprawdzić słowa kluczowe w narzędziu Google Ads. 

Analiza geograficzna odbiorców

Określenie z jakich krajów pacjenci najliczniej przybywają do konkurencyjnych ośrodków umożliwia optymalne ukierunkowanie działań reklamowych i marketingowych do tych odbiorców.

Ponadto w przypadku klinik już obsługujących zagranicznych pacjentów analiza istniejących danych pozwoli na uzyskanie dokładnego obrazu i wyciągnięcie wniosków. W tym zakresie nieocenione są narzędzia online, między innymi Google Analytics, który służy do śledzenia ruchu na stronie internetowej i identyfikacji tendencji związanych z lokalizacją użytkowników.

Ustalanie celów i wyznaczanie kierunków działania

W ramach planu marketingowego dla kliniki nakierowanej na turystykę medyczną można wyznaczyć różne cele strategiczne, takie jak na przykład przyciągnięcie lub/i zwiększenie liczby pacjentów zagranicznych, zwiększenie świadomości marki, uzyskanie lub poprawa satysfakcji pacjentów czy budowanie długotrwałych relacji. 

Planowanie budżetu

Rozsądne zaplanowanie inwestycji na działania marketingowe jest niezwykle ważne. Kwestie, które warto wziąć pod uwagę to zdefiniowanie posiadanego budżetu, wybór wskaźników do monitorowania skuteczności oraz wyznaczenie środków na najbardziej efektywne kanały promocji. 

Wyznaczenie głównych kanałów komunikacji

W procesie pozyskiwania zagranicznych pacjentów dla każdego ośrodka ważne jest zidentyfikowanie najbardziej efektywnych kanałów marketingowych. Należą do nich media społecznościowe, działania SEO, marketing treści, e-mail marketing, influencer marketing czy współpraca z pośrednikami turystyki zdrowotnej. 

Turystyka medyczna – korzyści i wyzwania

Promowanie kliniki wśród klientów zagranicznych niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim placówka zwiększa bazę potencjalnych pacjentów, co przekłada się na wzrost przychodów i stabilizację finansową. Ponadto marka obecna na rynku międzynarodowym zyskuje uznanie i renomę, co bez wątpienia wzmacnia jej pozycję. Kolejną zaletą jest wzrost konkurencyjności, gdyż dostosowywanie oferty do wymagań międzynarodowych pacjentów wymusza ciągłe podnoszenie jakości usług.

Niestety promocja na rynku zagranicznym niesie dla kliniki również spore wyzwania i trudności. Jedną z nich jest bariera językowa i kulturowa komunikacja z pacjentami nieposługującymi się językiem polskim wymaga zatrudnienia personelu wielojęzycznego. Ponadto wyzwaniem jest także konieczność dopasowywania marketingu do danej lokalizacji oraz dostosowywanie się do międzynarodowych standardów.

Turystyka zdrowotna w Polsce – podsumowanie

Pojęcie turystyki medycznej, a także turystyki uzdrowiskowej jest coraz częściej obecne w globalnym dyskursie, a Polska zyskuje na znaczeniu jako cel takich podróży. Sektor ten przynosi naszemu państwu coraz większe korzyści ekonomiczne oraz podnosi standardy opieki zdrowotnej. Kluczowe wyzwania dotyczące form turystyki zdrowotnej obejmują przełamywanie barier językowych, dostosowywanie się do międzynarodowych standardów oraz rozwijanie efektywnych strategii marketingowych. Dla polskich klinik, które podejmą się wyzwania promocji na rynku europejskim i globalnym, otwierają się nowe możliwości zwiększenia dochodów i wzmocnienia renomy. 


0.0
Oceń zawartość merytoryczną:
Oceń stronę
0.0
Oceń zawartość merytoryczną:
Oceń stronę
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jolanta Braszak

  BEZPŁATNY KURS MARKETINGU W WYBRANEJ BRANŻY

  ROZPOCZNIJ PRACĘ
  Z PROFESJONALISTAMI

  Paweł Moczulski
  właściciel Simpliteca.com

  Simpliteca.com to wyjątkowa firma. Tworzymy zgrany zespół specjalistów, który od 10 lat aktywnie wspiera małe i średnie firmy we wzroście i rozwoju. Przez te lata wspomogliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem setki podmiotów, które dziś funkcjonują jako monopoliści w swoim obszarze.

  Pracujemy zdalnie, nie mamy swojego biura. Mimo to, tworzymy świetną atmosferę, budujemy długoletnie relacje i działamy efektywniej niż wiele tradycyjnych agencji marketingowych.

  Jeśli tylko czujesz, że Twoja firma stoi w miejscu, wskaźniki wzrostu dawno przestały rosnąć, a konkurencja odbiera Ci kolejnych klientów – odezwij się. Na pewno pomożemy!


  simpliteca@simpliteca.com+48 798 303 263Dołącz do nas

   Formularz kontaktowy

   Interesuje mnie

   Mój budżet miesięczny

   KORZYSTAMY Z

   meta
   google ads
   Google Analytics Logo
   google data studio
   brand24
   meta google ads Google Analytics Logo google data studio brand24